top of page

Predavanja eminentnih stručnjaka će obuhvatiti najrelevantnija i najnovija saznanja iz područja kardiologije, nefrologije, neurologije, hipertenziologije, pedijatrije i drugih relevantnih disciplina koje su od iznimne važnosti u svakodnevnoj skrbi za naše pacijente.

Predavanja će biti dostupna od 11. rujna 2023. Tijekom slušanja predavanja, imat ćete priliku postaviti pitanja ili iznijeti komentare koji će poslužiti kao temelj za kvalitetne rasprave koje će se održati uživo na otoku Visu 23. rujna 2023.

 • 3b. LIJEČENJE - Lijekovi
  RAAS blokatori, blokatori kalcijskih kanala, diuretici - Vladimir Prelević MRA, BB, alfaB, centralni, ARNI - Danilo Radunović Kombinirana terapija, titranja i prekid terapije - Tajana Željković Vrkić Adherencija, klinička inercija i odgovornost bolesnika - Valerija Bralić Lang Uloga ljekarnika - Ana Soldo
 • 8. RAZNO
  Dijagnostika i liječenje AH u djece i adolescenata - Vesna Herceg Čavrak Arterijska hipertenzija i žene (OK, HNT,IVF, trudnoća, puerperij….) - Živka Dika, Josip Juras Liječenje arterijske hipertenzije u starih i vrlo starih - Ljiljana Fodor Hipertenzivne urgencije i emergencije - Ingrid Prkačin Arterijska hipertenzija i COVID 19 - Sandra Karanović Štambuk
 • 2. HIPERTENZIVNI FENOTIPOVI
  Hipertenzija bijele kute (WCH) i maskirna hipertenzija - Josipa Josipović Izolirana sistolička AH, izolirana dijastolička AH, noćna AH - Ana Jelaković Renovaskularna hipertenzija - Jelena Kos
 • 6. METABOLIČKI I IMUNOLOŠKI POREMEĆAJI
  Arterijska hipertenzija i debljina - Martina Matovinović Liječenje AH u bolesnika sa šećernom bolesti - Dario Rahelić Arterijska hipertenzija, dislipidemije i metabolički sindrom - Ivan Pećin Hiperuricemija i giht – dijagnostika i liječenje - Josipa Radić Arterijska hipertenzija i imunološki posredovane upalne bolesti - Jerko Barbić
 • 9. POZVANA PREDAVANJA
  Application of the Artificial Intelligence-assisted drug discovery in identifying novel cancer therapeutics - Igor Štagljar (Kanada) 2023 Highlights in Hypertension - Reuven Zimmlichman (Izrael) 2023 Highlights in Diabetes - Nam Cho (Južna Koreja) Renal manifestations of Fabry disease - Bojan Vujkovac (Slovenija)
 • 1. UVOD
  Definicija arterijske hipertenzije, klasifikacija, ukupan rizik - Marija Domislović Mjerenje arterijskoga tlaka, rutinske i dodatne pretrage - Marijana Vučković Oštećenja ciljnih organa - Patricia Kačinari
 • 7. NEUROLOGIJA
  Arterijska hipertenzija, moždani udar i TIA - Branko Malojčić Arterijska hipertenzija, kognitivna (dis)funkcija i demencija - Vida Demarin Sindrom isprekinutoga sna (OSA) i arterijska hipertenzija - Barbara Barun
 • 5. NEFROLOGIJA
  Arterijska hipertenzija i kronična bubrežna bolest - Nikolina Bukal Ćaleta Liječenje AH u bolesnika s transplantiranim bubregom - Nikolina Bašić Jukić
 • 4. KARDIOLOGIJA
  Liječenje AH u bolesnika s fibrilacijom atrija - Darko Počanić Liječenja AH u bolesnika s koronarnom bolesti - Martina Lovrić Benčić Liječenje AH u bolesnika sa srčanim zatajenjem - Hrvoje Jurin Arterijska hipertenzija, dilatacija aorte, aneurizme i disekcija - Mislav Vrsalović Arterijska hipertenzija i periferna bolest arterija - Majda Vrkić Kirhmajer Liječenje AH u bolesnika s valvularnim bolestima - Kristina Gašparović
 • 3a. LIJEČENJE - Promjene životnih navika
  Tjelesna aktivnost - Sanja Ćurković Dijeta - Eva Pavić Pušenje - Josipa Josipović Stres - Marijana Braš Okoliš - Ana Jelaković
bottom of page